فرم درج يا ويرايش اطلاعات سهامداران

توضیحات :

1. درج مشخصات که با * مشخص گردیده الزامی می باشد.

2. لطفا اطلاعات را بصورت فارسی وارد نمایید.


*نام خانوادگی :

*نام :

3. نام و نام خانوادگی را به صورت فارسی تایپ نمائید

شهر محل سکونت :

نام پدر :

4. نام پدر و شهری که به صورت دائم در آنجا سكونت را به صورت فارسی تایپ نمائید

*شماره شناسنامه :

*كد ملي :

5. كدملي و شماره شناسنامه خود را بدون خط تيره وارد نماييد

محل تولد :

تقویم

تاريخ تولد:

6. تاريخ و محل تولد خود را مشخص نماييد

*حساب بانكي (كد شبا) :

كد بورس :

7. درصورت داشتن كد شبا آن را وارد نماييد در غير اينصورت شماره حساب به همراه نام بانك را وارد نماييد

* تلفن همراه :

*تلفن ثابت:

8. تلفن ثابت خود را به همراه كد شهر را بدون خط تيره درج نمائید

* كد پستي :

پست الكترونيك :

9. پست الكترونيك خود را به جهت اطلاع رساني به شما در صورت تمايل وارد نماييد

*آدرس :

10. آدرس مكاني كه بتوان به شما دسترسي داشت را وارر نماييد

 

کد داخل تصویر را وارد کنید :

 

11. کد امنیتی را وارد نماييد